Golden Gate Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2019/2088 számú EU rendelet 3., 4. és 5. cikke szerinti közzététele


a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsadásba történő integrálására vonatkozó politikájáról, a biztosítási tanácsadás során a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások figyelembevételéről, valamint a javadalmazással kapcsolatos információkról


A Golden Gate Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19., a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló Európai Parlament és Tanács 2019/2088 számú rendelete 3. cikke által előírt, a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájáról.


A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán a független biztosításközvetítők részére előírja, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat.


A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást. Tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat nem vesszük figyelembe, mert nem tartjuk relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze szempontjából. Tanácsadási tevékenységünk során abból indulunk ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termék gazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Mindezek alapján, mint független biztosításközvetítő, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor.


Amennyiben a biztosítói termékfejlesztés során jelentkező ESG szempontok indokolttá teszik azok biztosítási tanácsadásba való beépítését, úgy a Társaság felülvizsgálja a fent bemutatott politikáját.


A Társaság javadalmazási politikája tekintettel arra, hogy nem tartalmaz fenntarthatósági szempontok figyelembevételére irányuló javadalmazási elemet, összhangban áll a Társaság fentiekben bemutatott fenntarthatósági kockázatoknak a biztosítási tanácsadási folyamatba történő integrálására vonatkozó politikával.

Pécs, 2021. március 10.


GOLDEN GATE GLOBAL ZRT.