Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Credit Central Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Golden Gate Global Zrt.megállapodást kötött, mely szerint a jövőben az Ön biztosítási szerződéseit a Golden Gate Global Zrt. kezeli.

A megállapodás az Ön számára semmilyen változást nem jelent a szerződései közvetlen kezelésével kapcsolatban, mivel az Ön Közvetítője továbbra is korábbi Közvetítője marad, aki a Golden Gate Global Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás keretei között fogja Önt biztosítási ügyekben segíteni a jövőben.

Mindennek részletes jogi háttere

Ön és a Credit Central Zrt. (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., adószám: 24733072-2-13, képviseli: Gut Imre,jelenleg: Átruházó alkusz) között Megbízási szerződés jött létre. A Megbízási szerződésben a korábbi Megbízottat Ön, a 2014. évi LXXXVIII. biztosítási tevékenységről szóló törvényben (továbbiakban: Bit.) foglaltak szerinti biztosítási alkuszi tevékenység ellátásával bízta meg. A Megbízási szerződés megkötése során Ön a Megbízási szerződésben szakmai kiszolgálással a Credit Central Zrt. Közvetítőjét nevezte meg.

A Golden Gate Global Zrt. (cím: 7623 Pécs, József Attila u. 19., adószám: 22714347-2-02, MNB engedélyszám: II.-193/2004., képviseli: Hahner Ferenc és Temesvári Csaba igazgatósági tagok; továbbiakban: Átvevő alkusz) és a Credit Central Zrt. (együttesen: Felek) között egybehangzó és kifejezett nyilatkozattal, a Bit 406/A. pontja szerinti állomány átruházási megállapodás jött létre.

Az állomány átruházási szándékot Felek a Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti hatósága (továbbiakban: Felügyelet), felé hivatalosan benyújtották, az állomány átruházási szándékot a Felügyelet a 2019. október 21. keltezett, 345470-4/2019 iktatószámú levelében tudomásul vette.

Az állomány átruházási megállapodásban az Átadó alkusz átadta Átvevő alkusznak az Önök között létrejött Megbízási szerződésből eredő azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az átadás-átvételig (az állomány átadás-átvétel napja: 2019. október 31.) az Átruházó alkuszt illették meg és terhelték. Az átadás-átvétel napjától Átvevő alkusz kerül az Ön és a korábbi Megbízott alkusz közötti megbízási szerződés Megbízotti pozíciójába.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve, az Átvevő alkusz Önt (mint az Átadó alkusszal korábban Megbízási szerződést létrehozó Megbízót), a Bit. 406/A. § (5), (6), (7) pontja szerint a következőkről tájékoztatja:

406/A. § (5) pontja alapján: „Az átvevő alkusz köteles az átadás-átvétel napjától számított harminc napon belül a megbízókat a szerződéskötés nyelvén írásban értesíteni az átruházás tényéről és a megbízót ennek kapcsán megillető jogosultságról.”

406/A. § (6) pontja alapján: „A megbízó jogosult az átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés határozott tartama esetén is - az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül az átvevő alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, harmincnapos határidővel felmondani.”

406/A. § (7) pontja alapján: „A (6) bekezdés szerinti felmondási jog nem illeti meg azt a megbízót, akinek megbízási szerződése olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely szerint a megbízó a szerződés átruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve a megbízó nem tartotta fenn jogát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására.”

Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk Önnek a Golden Gate Global Zrt-t.:

Cégünk országosan kiépített hálózatával és a közel másfél évtized alatt megszerzett szakmai tapasztalatával szolgál ki több, mint 27.000 ügyfelet. A magas színvonalú szakmai tapasztalat és a munkatársak naprakész felkészültsége is meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Credit Central Zártkörűen Működő Részvénytársaság az állomány átruházást illetően mellettünk tette le a voksát.

A leírtakon túlmenően tájékoztatjuk:

- amennyiben Ön úgy dönt, hogy az átadásra került megbízási jogviszonyt fel kívánja mondani, abban az esetben kérjük, hogy azt írásban jelezze felénk,

- ha pedig elfogadja azt, akkor Önnek semmi teendője nincs

Ha Önnek a biztosítással kapcsolatban van kérdése, akkor keresse Közvetítőjét, vagy a Golden Gate Global Zrt. munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 72/214-687

Kelt: Pécs, 2019. 10. 28.